نوشته‌ها

آمار جدید سازمان بهداشت

آمار جدید سازمان بهداشت جهانی در خصوص مرگ و میر زودرس مرتبط با آلودگی هوا

news-09

آمار جدید سازمان بهداشت جهانی در خصوص مرگ و میر زودرس مرتبط با آلودگی هوا

در بیست و پنجم ماه مارس ۲۰۱۴، سازمان بهداشت جهانی، نتایج مطالعات خود را در خصوص بیماری‌های مرتبط با آلودگی هوا بر اساس بررسی های انجام شده در سال ۲۰۱۲ منتشر نموده است.

صفحه اصلیاخبار آمار جدید سازمان بهداشت جهانی در خصوص مرگ و میر زودرس مرتبط با آلودگی هوا