ایران به رتبه سوم آلودگی هوای جهان رسید

آلودگی هوا

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل ازسازمان بهداشت جهانی ایران درمیان ۱۰ کشور نخست فهرست آلودگی هواست. درسال ۲۰۱۳میلادی شاخص آلودگی هوا درایران برابربا ۱۲۴بوده که ۵۳ واحد بیشتر از متوسط جهانی است . و کشور ما درردیف کشورهایی قراردارد که دارای هوایی «ناسالم برای گروه های حساس» هستند. به گفته مدیرعامل پیشین ستاد مرکز معاینه فنی خودروهای تهران براساس آمار سازمان بهداشت جهانی . متأسفانه ایران ازرتبه هشتمین کشور جهان ازنظر آلودگی هوا به رتبه سوم رسیده است.

صفحه اصلیاخبار ایران به رتبه سوم آلودگی هوای جهان رسید