آلودگی هوا در منازل مسکونی ومحیط های بسته


Air-pollution

محققان اعلام نموده اند که آلودگی هوا در محیطهای بسته پنج تا ده برابر بیشتر از فضای باز می باشد. میزان آلودگی هوای داخل ساختمانها و منازل بیش از هوای آزاد حتی در شهرهای آلوده می باشد. افرادی که ساعتهای متوالی در یک محیط بسته می نشیند خصوصا” بانوان غیر شاغل که بیشتر اوقات خود را در منازل مسکونی می گذرانند. بعلت وجود آلایندهای شیمیایی وکمبود اکسیژن و انباشتگی آلاینده ها بیش از حد معمول دچار سردرد، گلودرد، خارش چشم، سرماخوردگی، ناراحتی های قلبی و تنفسی حاد آلرژی یا حتی آنفولانزا می گردند.

آلاینده های اصلی موجود در داخل ساختمانها عمدتا” عبارتند از فرم آلدئیدها و تری کلرو اتیلن که عمدتا” از لوازم منزل، مواد ساختمانی ومواد شیمیایی مورد استفاده در فعالیتهای خانگی منتشر شده و تا مدت زیادی در این فضا باقی می مانند.

استفاده از سفیدکننده ها و مواد ضد عفونی کننده و پاک کننده به دلیل استفاده از کلر در ساخت آنها می تواند غلظت آلودگی این گاز خطرناک را در محیطهای بسته افزایش داده و حتی سبب مسمومیت گردد.

ضدعفونی کننده ها نیز دسته ای از مواد شیمیایی هستند که با اثر بر باکتریها، ویروسها، قارچها و اسپور باکتریها محیط را ضدعفونی می کنند مواد ضدعفونی کننده که اکثرا” شامل آب ژاول، ساولن، فرمالدئید و کلر می باشند در محیطهای بسته پس از استفاده و یا حین استفاده سبب تصاعد بخارات گردیده که غلظت زیاد این بخارات سبب مسمومیت ها می گردد.

شوینده هایی مانند وایتکس که خانم های خانه دار از آنها برای شستشوی زمین و دیوار استفاده می کنند به علت داشتن ترکیباتی قلیایی با PH بالا علاوه بر اینکه می توانند موجب سوختگی وآسیب شوند، استنشاق آنها نیز به خاطر تبخیر سریع می تواند به بافتهای ریه آسیب برساند. در هنگام استفاده از این مواد حتما” استفاده از دستکش الزامی است.

بیشتر شوینده های خانگی شامل مواد شیمیائی سمی هستند. آمونیاک تقریبا” در همه آنها وجود دارد و اگر با سفیدکننده ها ترکیب شود تبدیل به کلر آمین می گردد که این ترکیب کشنده می باشد.

همچنین بعضی از ضدعفونی کننده ها نیز با پایه فنول یا کرزول هستند که پایه های عصبی اندام را بی حس می کنند . دترجنتهای غیر صابونی که شامل موادی مثل فسفر، آنزیم ها، آمونیاک، نفتالین، فنول و….. هستند می توانند باعث بثورات جلدی، خارش،آلرژی، مشکلات سینوسی و…. شوند. باقی ماندن این مواد روی لباسها وملافه ها می توانند از طریق پوست نیز جذب شوند. استفاده از حشره کشها نیز میتوانند سبب ایجاد آسم، برونشیت واگزوما گردد.

راه حل:

با توجه به اینکه عدم استفاده از این شوینده ها و پاک کننده ها در منازل و اماکن تقریبا” غیرممکن است جهت کاستن از عوارض این مواد توصیه می گردد از دستگاه های تصفیه هوای خانگی که قدرت تصفیه آلاینده های فوق را داشته باشند جهت پاک نگه داشتن هوای داخل منزل استفاده نمائید.

مهمترین آلاینده های هوا


The-main-pollutants

 

استانداردهای کیفیت هوای داخل منزل


دسته بندیموضوعواحدبازهتوضیحات
فیزیکیدمادرجه سانتی گراد۲۸-۲۲تابستان
۲۴-۱۶زمستان
رطوبت نسبی%۸۰-۴۰تابستان
۶۰-۳۰زمستان
نرخ هواm/s۰٫۳تابستان
۰٫۲زمستان
دبی تعویض هواm3/s۳۰
شیمیاییSO2mg/m3۰٫۵متوسط در هر ساعت
NO2mg/m3۰٫۲۴متوسط در هر ساعت
COmg/m3۱۰متوسط در هر ساعت
CO2%۰٫۱متوسط در هر ساعت
NH3mg/m3۰٫۲متوسط در هر ساعت
O3mg/m3۰٫۱۶متوسط در هر ساعت
فرمالدهیدmg/m3۰٫۱متوسط در هر ساعت
بنزنmg/m3۰٫۱۱متوسط در هر ساعت
متیل بنزنmg/m3۰٫۲متوسط در هر ساعت
دیمیتیل بنزنmg/m3۰٫۲متوسط در هر ساعت
B (a) Pmg/m3۱متوسط روزانه
PM10mg/m3۰٫۱۵متوسط روزانه
TVOCmg/m3۰٫۶متوسط در ۸ ساعت
بیولوژیکباکتریCfu/m3۲۵۰۰
رادیواکتیوRnBq/m3۴۰۰متوسط روزانه